2 Kasım 2012 Cuma

ORGAN BAĞIŞI

Sene 2000. Amcamın artık son günleri.Siroz yüzünden genç yaşta hayata veda edeceği dakikalara az kalmış.Oturdum hem ağladım hem düşündüm.Yıllarca bağışlanacak bir karaciğer için sıra beklemiştik.Bulunamadı.Bulunan uymadı.Ve biz amcamı kaybettik.O gün karar verdim ben organlarımı bağışlayacağım.Ve yaptım.Benden yana helal olsun.
Türkiye'de o kadar az ki organ bağışçısı, sayılarla anlatmaya bile değmeyecek düzeyde. Bırakın organ bağışını biz kan bile vermekten korkan, herşeye üşenen aman canım banane deyip geçiştiren bir milletiz. Ama bizim başımıza geldiğinde nerde bu devlet nerde bu millet diye yaygara koparmaktada üstümüze yok.Laf lafı açtı. Demek istediğimi diyeyim gayrı.3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası.
Yurdumuzda, yaşayandan veya ölüden organ veya doku alma 29 Mayıs 1979'da çıkarılan 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre;

Canılıdan Organ Nakli: 18 yaşını doldurmamış kimseden organ almak yasaktır.
Organ verenin yaşamını sona erdirecek veya tehlikeye sokacak organ alınması yasaktır.
Sağlıklı ve 18 yaşını doldurmuş kimse, en az iki tanık önünde, yazılı ve imzalı izin belgesi vermesi ve bu izinin doktor tarafından onaylanması durumunda organ bağışı yapabilir.
 Organ nakli, bu iş için yetiştirilmiş uzman personeli, araç ve gereçleri olan sağlık kurumlarında yapılabilir.

Ölüden organ nakli: Vericinin tıbbi olarak öldüğü yetkili dört uzman doktor tarafından onaylanmalıdır. Verici sağlığında organ bağışı yapacağını resmi ve yazılı olarak bildirmemişse, ölüm anında yanında bulunan yakınlarından birinin yazılı izniyle organ bağışı yapılabilir.
Size ait bir parçanın öldükten sonra başka birine hayat veriyor olması bence muhteşem bir duygu.Elbette çekincelerimizin olması, kafamızın karışık olması doğal.Dini inançlarımız, gelenek göreneklerimiz bizim organ bağışı konusunda biraz tutuk kalmamıza sebep oluyor.Ama bilmeden sadece kuru kuruya hayır demekte inatçılıktan başka bir şey değil.Kafanız karışıksa Diyanetten, Müftülükten ve de sağlık kuruluşlarından bilgi alabilirsiniz.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 6 Mart 1980 tarih ve 196 sayılı kararına göre organ bağışı İslam dinine göre caizdir. Kur'an-ı Kerim'de de (Maide Suresi, Ayet 32'ye göre) "bir kişiye hayat vermek, bütün insanlara hayat vermeye eşdeğer" sevaptır. denmektedir.